TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WRZESIEŃ 2021 – KASA MOPS

Opublikował: | 13 sierpnia 2021

Zasiłki CELOWE od 01.IX zgodnie z datą na decyzji Zasiłki STAŁE 02.IX Zasiłki OKRESOWE I termin 15.IX II termin 16.IX ZASIŁEK RODZINY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – WG ALFABETU I TERMIN 06.09.2021 A-K 07.09.2021 L-R 08.09.2021 S-Z II TERMIN 09.09.2021 A-N 10.09.2021 O-Z III TERMIN 13.09.2021 A-K 14.09.2021 L-Z… Czytaj Więcej »

Ogłoszenie

Opublikował: | 15 września 2021

Dzienny Dom SENIOR+ w Mysłowicach serdecznie zaprasza wszystkich seniorów powyżej 60 r.ż. Zapewniamy całodzienne wyżywienie, rehabilitację, opiekę pielęgniarską i terapię zajęciową. W ramach pobytu odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, spotkania integracyjne, zajęcia umysłowe i fizyczne. Każdy znajdzie coś dla siebie! U nas zawsze jest wesoło, tu się nie nudzimy Ludzi dużo jest wokoło i dobrze karmimy! Tak… Czytaj Więcej »

Informacja dotycząca przyjmowania stron

Opublikował: | 15 września 2021

W miesiącu wrześniu 2021r zostają wznowione komisje z osobistym stawiennictwem. W związku z tym w wyznaczonych dniach komisji ze względów organizacyjnych oraz zachowania zasad bezpieczeństwa STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE Wykaz komisji: 23.09.2021 cały dzień 30.09.2021 cały dzień Prosimy o telefoniczne umawianie się w celu wizyty w MZON tel. 32 223 85 85.

Stypendium szkolne

Opublikował: | 30 sierpnia 2021

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze! przypominamy, że od dnia 1 września 2021r. można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2021 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia lub uczeń pełnoletni sam na siebie. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń… Czytaj Więcej »

Komisje w Miejskim Zespole ds. Orzekania Niepełnosprawności w miesiącu wrześniu 2021r

Opublikował: | 26 sierpnia 2021

Informacja dotycząca przyjmowania stron W miesiącu wrześniu 2021r zostają wznowione komisje z osobistym stawiennictwem. W związku z tym w wyznaczonych dniach komisji ze względów organizacyjnych oraz zachowania zasad bezpieczeństwa STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE Wykaz komisji: 02.09.2021 od godz. 14.00 10.09.2021 cały dzień 23.09.2021 od godz.14.00 30.09.2021 cały dzień Prosimy o telefoniczne umawianie się w celu wizyty w MZON tel. 32 223 85 85.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

Opublikował: | 29 lipca 2021

Miasto Mysłowice realizuje program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021”, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Kwota dofinansowania: 322 269,00 zł Całkowita wartość: 322 269,00 zł. GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI ASYSTENTA JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA   ADRESACI PROGRAMU dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Opublikował: | 15 lipca 2021

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające następujące kryterium – osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Projekt skierowany jest  w pierwszej kolejności do osób należących do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opublikował: | 15 lipca 2021

W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Do odbycia stażu tutejszy Urząd w pierwszej kolejności będzie kierował osoby należące do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie… Czytaj Więcej »