SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 14 maja 2018

16 kwietnia rozpoczęła się realizacja kolejnych instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”, jakimi są szkolenia komputerowe. Zrealizowane zostaną: ECDL BASE dla 4 uczestników (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Kurs będzie obejmował 60h szkolenia oraz 4 egzaminy zewnętrzne (z każdego modułu tematycznego). Uczestnicy, którzy ukończą go pozytywnie otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.… Czytaj Więcej »

ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Opublikował: | 10 maja 2018

Zakończyła się realizacja pierwszych form wsparcia dla 40 uczestników projektu „Ja= Sukces II”, tj: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 20 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój” dla 20 osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza zajęciami stacjonarnymi szkolenie będzie zawierało 2 wyjazdy aktywizujące: Jumpcity i Pokój… Czytaj Więcej »

Szkoła życia rodzinnego – terminy spotkań w maju 2018r.

Opublikował: | 1 maja 2018

Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach programu „Szkoła życia rodzinnego”, które odbędą się: 7 maja 2018r. (poniedziałek) 15 maja 2018r. (wtorek) 29 maja 2018r. (wtorek) w Mysłowicach, ul. Wyspiańskiego 13/4 od godz. 12.00 Będziemy wspólnie planować i organizować kolejne spotkania, przygotowywać smakołyki relaksować się i wspierać, wymieniać się doświadczeniami zdobywać nową wiedzę i  umiejętności Podpowiemy jak być rodzicem zdrowych, radosnych i szczęśliwych dzieci jak… Czytaj Więcej »

Zarządzenie nr 188/18

Opublikował: | 30 kwietnia 2018

Zarządzenie nr 188/18 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II” w 2018 r.

Opublikował: | 28 marca 2018

12 marca rozpoczęła się realizacja instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces II” w 2018 r. Wsparciem zostaną objęte 4 grupy docelowe, liczące w sumie 50 osób: Pierwsza grupa docelowa to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W 2018 r. liczyć będzie 10 osób. Drugą grupę docelową stanowić będą osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne… Czytaj Więcej »

Szkoła życia rodzinnego – 2018

Opublikował: | 26 marca 2018

Do udziału w kolejnej edycji „Szkoły życia rodzinnego” zapraszamy osoby (do 30 r.ż), które chcą wzmocnić swoje zdolności oraz nabyć nowe umiejętności potrzebne do pełnienia ról związanych z życiem rodzinnym. Program adresowany jest w szczególności do: dziewcząt i kobiet w ciąży matek i ojców z małymi dziećmi młodzieży z pieczy zastępczej wkraczającej w dorosłe życie dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnością W ramach programu oferujemy: warsztaty grupowe i porady indywidualne prowadzone przez specjalistów z różnych… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 22 marca 2018

W dniu 30.03.2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie otwarty w godz. 7.30 – 12. 00. Kasa będzie czynna w godzinach 8.00 – 10.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Usługi asystenckie i pomoc sąsiedzka

Opublikował: | 31 stycznia 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu „Żyć sprawniej” adresowanego do 28 niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Mysłowic. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pod działania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych. W okresie listopad 2016r. – grudzień 2017r. jego uczestnicy objęci byli usługami asystenckimi i usługami opiekuńczymi w formie pomocy sąsiedzkiej. W związku z koniecznością zapewnienia trwałości… Czytaj Więcej »