Wypłaty Dobry Start 300+

Opublikował: | 9 lipca 2018

Informujemy, iż świadczenie Dobry Start 300+ będzie wypłacane od lipca 2018. Dla osób, które otrzymają informację o przyznaniu świadczenia do dnia 20 lipca wypłata nastąpi 25 lipca przelewem w kasie MOPS będzie można pieniądze odebrać 25,26 i 27 lipca.

Program „Dobry Start” – składanie wniosków

Opublikował: | 3 lipca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Informuje, że osoby które ubiegają się wyłącznie o świadczenie „Dobry Start” (300+) wnioski w wersji papierowej mogą składać od sierpnia 2018 r. również w siedzibie MOPS przy ul. Gwarków 24

Program „Dobry Start”

Opublikował: | 2 lipca 2018

1 lipca rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. O przyznaniu świadczenia gmina lub powiat powiadomi rodzinę mailem. Ministerstwo Rodziny przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnych. Będą one wydawane jedynie… Czytaj Więcej »

Punkt zbiórki i wydawania odzieży używanej

Opublikował: | 29 czerwca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż od lipca zostanie uruchomiony punkt zbiórki i wydawania odzieży używanej. Punkt będzie zlokalizowany na: ul. Bytomskiej 21 CZYNNY W PONIEDZIAŁEK W GODZ. 14.30 – 16.30 Prosimy o dostarczanie odzieży w dobrym stanie, czystej i posegregowanej (dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci).

Zakończenie kolejnych form wsparcia w projekcie „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 29 czerwca 2018

W czerwcu zakończyła się realizacja kolejnych form wsparcia dla wszystkich uczestników projektu „ Ja= Sukces II”. Zrealizowane zostały: Kurs komputerowy ECDL BASE dla 4 uczestników (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Uczestnicy, którzy ukończyli go pozytywnie otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Indywidualne konsultacje psychologiczne. Zrealizowanych zostało 60 godzin zegarowych konsultacji dla 20 uczestników z I i III grupy… Czytaj Więcej »

Program „Dobry Start”

Opublikował: | 14 czerwca 2018

Szanowni Państwo Informujemy, iż w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach uruchomiona została infolinia pod numerem telefonu (32) 6063003.  Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie ,,Dobry Start” Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 od dnia 11 czerwca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r.

Dział Świadczeń Rodzinnych – Przerwa Techniczna 19.06

Opublikował: | 12 czerwca 2018

Z powodu konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego w dniu 19.06.2018 nie będzie możliwości rejestrowania wniosków w Dziale Świadczeń Rodzinnych. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr informacyjnymi Działu Świadczeń Rodzinnych.

W szkole życia rodzinnego dbamy nie tylko o mamy. Zapraszamy w czerwcu i lipcu 2018

Opublikował: | 1 czerwca 2018

Za nami (organizatorkami i uczestniczkami) 3 miesiące realizacji programu „Szkoła życia rodzinnego”. W okresie marzec – maj 2018 r. odbywały się zarówno spotkania grupowe jak i indywidualne. W ramach programu „przegadałyśmy” kilkadziesiąt godzin o (nie)zwykłych i (nie)codziennych sprawach. Tematy były tak różne jak różne i niepowtarzalne są uczestniczki programu. Jednocześnie – wspólne dla każdej z nich. Było m.in. o; relacjach z dzieckiem/partnerem/innymi osobami, zdrowiu, planach na przyszłość, przeszkodach… Czytaj Więcej »