Godziny urzędowania podczas Światowych Dni Młodzieży

Opublikowane przez: | 21 lipca 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży ośrodek w dniach od 26-29 lipca br. będzie czynny w godz. 7:00 – 14:00. Kasa w tych dniach będzie czynna: wtorek, środa, czwartek 9:00-13:00 piątek 9:00-12:30

V Konferecja „Senior naszych czasów”

Opublikowane przez: | 27 lipca 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach pod patronatem Prezydenta Miasta, organizuje V Konferencję „Senior naszych czasów”. W tym roku  hasłem naszej 2-dniowej konferencji jest: „Wiem co jem, wiem co gotuję…” Podczas konferencji będą poruszane tematy otyłości i niedożywienia, stosowania ziół i przypraw, żywienia w czasie choroby. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 września 2016r w Centralnym Muzeum Pożarnictwa przy ul.Stadionowej 7 w Mysłowicach. Seniorów… Czytaj Więcej »

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Opublikowane przez: | 25 lipca 2016

4 lipca rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla 10 uczestników projektu „ Ja= Sukces”, tj. osób bezrobotnych, sprofilowanych przez Powiatowy Urząd Pracy jako najbardziej oddaleni od rynku pracy. Osoby te (po ukończeniu Programu Aktywizacja i Integracja) zostaną objęte Indywidualnym Doradztwem Zawodowym, w ilości 6h (3 spotkania po 2 godziny zegarowe). Doradztwo to ma na celu m. in. wypracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego… Czytaj Więcej »

Zakończenie programu aktywizacja i integracja (PAI)

Opublikowane przez: | 25 lipca 2016

24 czerwca zakończyła się realizacja Programu Aktywizacja i Integracja dla 10 uczestników projektu „Ja= Sukces”. Program ten trwał 2 miesiące i składał się z 10 godzin prac społecznie użytecznych oraz 10 godzin Integracji Społecznej tygodniowo. Realizowany był w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mysłowicach. Wszyscy uczestnicy zakończyli go pozytywnie i zostaną objęci indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym.

Zakończenie kursu komputerowego ECDL Standard Profile

Opublikowane przez: | 25 lipca 2016

17 czerwca zakończyła się realizacja kursu komputerowego ECDL Standard Profile dla 7 uczestników projektu „Ja= Sukces” (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Szkolenie obejmowało teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania certyfikatu ECDL Profile Standard oraz egzaminy zewnętrzne z poszczególnych bloków tematycznych (każda osoba zdawała 7 egzaminów). Wszyscy uczestnicy zdali je pozytywnie i tym samym uzyskali Europejski Certyfikat… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikowane przez: | 13 czerwca 2016

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze (rodzina 500+) rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dla wniosków złożonych w terminie od 2016-04-01 do 2016-07-01 wydanie decyzji następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. (np. wniosek złożony 10 kwietnia zostanie rozpatrzony nie… Czytaj Więcej »

Zakończenie kursy magazyniera z obsługą wózków widłowych

Opublikowane przez: | 13 czerwca 2016

7 czerwca zakończyło się szkolenie zawodowe „Magazynier z obsługą wózków widłowych”. 4 osoby uczestniczące w projekcie „Ja= Sukces” zdały egzamin zewnętrzny UDT z wynikiem pozytywnym i otrzymają uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi. W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia z w-w szkolenia.