Program „Dobry Start”

Opublikował: | 21 czerwca 2019

1 lipca rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane : od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków elektronicznych, od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków papierowych ( wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gwarków… Czytaj Więcej »

Świadczenie 500 plus od 1 lipca 2019

Opublikował: | 21 czerwca 2019

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało: wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci Termin składania wniosków i przyznania świadczenia Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będą przyjmowane : już od 1 lipca 2019 – w przypadku… Czytaj Więcej »

DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 9 września 2019

DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II” W terminie 21-30 sierpnia 2019r. zostały przeprowadzone indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 14 uczestników projektu (osób bezrobotnych z III profilem bądź biernych zawodowo), w łącznej ilości 30h zegarowych. W trakcie ich trwania dla każdego z uczestników został opracowany Indywidualny Plan Działania, określający dalszą możliwą ścieżkę rozwoju zawodowego; uwzględniającą posiadane już wykształcenie, kwalifikacje… Czytaj Więcej »

Dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych

Opublikował: | 4 września 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach kontynuuje realizację pilotażowego programu finansowanego ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem uczących się lub studiujących. Termin naboru wniosków upływa 10 października br. Aktywny Samorząd – Moduł II (wniosek) WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU Zał. 1 – zgoda na przetwarzanie… Czytaj Więcej »

„Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Opublikował: | 22 sierpnia 2019

Od dnia 15 lipca 2019r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach realizuje projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Kooperacja będzie realizowana na kilku szczeblach współpracy:… Czytaj Więcej »

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Opublikował: | 19 sierpnia 2019

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019   „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 Od dnia 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, realizuje program współfinansowany z  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. . Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 zakłada wsparcie finansowe gmin… Czytaj Więcej »

Stypendia i zasiłki szkolne

Opublikował: | 14 sierpnia 2019

Od września 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach rozpoczyna realizację pomocy materialnej dla uczniów szkół wynikającej z ustawy o systemie oświaty. Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek: bezrobocie; niepełnosprawność; wielodzietność alkoholizm narkomania długotrwała… Czytaj Więcej »

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Opublikował: | 1 sierpnia 2019

Po pięciu latach PFRON wraca do współfinansowania zakupu wózków o napędzie elektrycznym. W ramach dofinansowania będzie można otrzymać nawet 10 tys. złotych, przy minimalnym udziale własnym w wysokości 10 proc. ceny wózka brutto. Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 30 września br. Więcej informacji… Czytaj Więcej »