III Dzień Seniora w Mysłowicach

Opublikował: | 21 maja 2019

W dniu 18.05.2019 r W Mysłowicach odbył się III Dzień Seniora. Seniorzy wraz z pracownikami Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Mysłowicach aktywnie uczestniczyli w ich święcie. Pensjonariusze pochwalili się swoimi pracami wykonanymi w ramach terapii zajęciowej. W tym dniu wszystkim dopisały dobre humory oraz piękna pogoda.

Ogłoszenie

Opublikował: | 8 maja 2019

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach ul. Brzezińska 21 poszukuje lekarzy specjalistów do Składu Orzekającego, którzy mają specjalizację co najmniej I stopnia z dziedziny mającej zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Prosimy o kontakt pod nr tel.32 223 85 85

Życzenia Wielkanocne

Opublikował: | 17 kwietnia 2019

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” życzy Dyrektor oraz pracownicy MOPS Mysłowice

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II” (Edycja 2019)

Opublikował: | 11 kwietnia 2019

25 marca rozpoczęła się realizacja instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników edycji 2019- projektu „Ja= Sukces II”. W edycji tej wsparciem zostanie objętych min. 50 osób, w ramach 4 grup docelowych, liczących w sumie 50 osób: Pierwsza grupa docelowa to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W 2019r. liczyć będzie 10 osób. Drugą grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej,… Czytaj Więcej »

MZON ulegają zmianie godziny przyjmowania stron

Opublikował: | 29 marca 2019

Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności informuję, iż od dnia 01.04.2019 ulegają zmianie godziny przyjmowania stron: Poniedziałek 9.00-17.00 Wtorek 8.30-14.00 Środa 8.30-14.00 Czwartek 8.30-14.00 Piątek 8.30-13.30

Uwaga Studenci! Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z PFRON uzyskania wykształcenia wyższego

Opublikował: | 11 marca 2019

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która: posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski. Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/   Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II Załączniki do wniosku Aktywny Samorząd – Moduł II

Oferta wsparcia w ramach programu „Za życiem”

Opublikował: | 24 stycznia 2019

OFERTA WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860.) W ramach ustawy kobiety w ciąży i rodziny będą mogły skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9… Czytaj Więcej »

Prace społecznie użyteczne

Opublikował: | 22 stycznia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, w związku z planowaną realizacją Prac Społecznie Użytecznych zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych do odbycia prac społecznie użytecznych do złożenia deklaracji w terminie do 28.01.2019 r. Przedmiotowe deklaracje należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej 21 pok. nr 1. Osoba do kontaktu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pani Magdalena Nowak tel. 32 223 85 84. Powiatowy… Czytaj Więcej »