INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

Opublikował: | 17 marca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż udziela pomocy zgodnie z INSTRUKCJĄ POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ Osoby objęte kwarantanną na terenie miasta Mysłowice, z którymi nie skontaktują się pracownicy tut. Ośrodka, a wymagają pomocy żywnościowej – w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne i samotne – proszone są o kontakt pod numerami telefonów: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 – tel. 506-760-168 od poniedziałku do piątku w godzinach… Czytaj Więcej »

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA LIPIEC 2020

Opublikował: | 30 czerwca 2020

KASA TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA LIPIEC 2020 ZASIŁKI CELOWE: OD 1 LIPCA ZGODNIE Z DATĄ NA DECYZJI ZASIŁEK RODZINY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – WG ALFABETU I TERMIN 02.07.2020 A-J 03.07.2020 K-N 06.07.2020 O-S 07.07.2020 T-Z II TERMIN 08.07.2020 A-N 09.07.2020 O-Z III TERMIN 10.07.2020 A-K 13.07.2020 L-Z IV… Czytaj Więcej »

Nabór wniosków 2020/2021

Opublikował: | 22 czerwca 2020

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres świadczeniowy 2020 / 2021 od 1 LIPCA 2020 r. do 31 LIPCA 2020 r. wnioski o ustalenie uprawnień do: świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać tylko W FORMIE ELEKTRONICZNEJ !!! Wnioski na ww. świadczenia na okres 2020/2021 w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia 2020 r. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zwracamy się o rozważenie możliwości… Czytaj Więcej »

Informacja dot. składania wniosków o świadczenie „Dobry Start”

Opublikował: | 22 czerwca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, informuje, że od 01.07.2020r. rusza nabór wniosków do programu “Dobry Start” (300+). To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 15 czerwca 2020

Dział Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2020-06-15 w razie pilnej konieczności prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 606 456 587. Za utrudnienia przepraszamy

Informacja

Opublikował: | 4 czerwca 2020

Ponownie informujemy, iż w m-cu czerwcu br. wzorem ubiegłych m-cy zasiłki zaplanowane do wypłaty w kasie MOPS zostaną przesłane przekazami pocztowymi. Natomiast wpłaty w miesiącu czerwcu można dokonywać w kasie MOPS w godzinach jej otwarcia.

Informacja

Opublikował: | 26 maja 2020

W m-cu czerwcu br. wzorem ubiegłych m-cy zasiłki zaplanowane do wypłaty w kasie MOPS zostaną przesłane przekazami pocztowymi zgodnie z terminami wskazanymi do wypłaty na dec. administracyjnych oraz harmonogramach wypłat w kasie. Decyzja o wypłacie świadczeń przekazami pocztowymi została podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców miasta w związku z ciągle rosnąca liczbą osób u których zdiagnozowano zakażenie Covid-19 w naszym województwie. Dodatkowo przypominamy, iż: Zakładamy karty przedpłacone W celu usprawnienia otrzymywania świadczeń,… Czytaj Więcej »

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 17 maja 2020

11 maja rozpoczęły się indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu z I,II oraz III Grupy Docelowej projektu (osoby przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą, osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo oraz młodzież pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). 27 kwietnia tę samą formę wsparcia rozpoczęły uczestniczki z IV Grupy Docelowej (osoby doświadczające bądź zagrożone przemocą w rodzinie). W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną indywidualne konsultacje… Czytaj Więcej »

PFRON uruchamia nową formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Opublikował: | 12 maja 2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Adresatami programu zgodnie z rozdziałem III ust. 6 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III(…)… Czytaj Więcej »